GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE
LJUBLJANA SLOVENIJA
Sponzorji

Pravila za obiskovalce

Kajenje je prepovedano v dvorani in na sejmišču, razen na območju, ki je posebej namenjeno kajenju.
Obiskovalci, ki vstopajo na sejmišče, se morajo obnašati tako, da ne bodo poškodovali prostorov, opreme ali drugih predmetov v prostorih. Prav tako so dolžni zapustiti prostore čiste.

Na sejmišču je prepovedano uživati, kupovati ali prodajati kakršno koli nezakonito snov. Prestopniki bodo odstranjeni in kaznovani v skladu z zakonodajo.

Organizator ne odgovarja za izgubo kakršnih koli predmetov, vnesenih v prostore, ali za škodo na lastnini ali zdravju oseb, če so posledica lastnih dejanj ali dejanj tretjih oseb, ki kršijo ta pravila.

Vozila za obiskovalce se lahko parkirajo na določenih prostorih zunaj sejmišča, razen če predstavniki parkirišč ne odločijo drugače. Parkiranje ni dovoljeno na neoznačenih mestih, zlasti ne na mestih, določenih za gasilsko opremo. Vsa vozila, parkirana zunaj določenih območij ali na prepovedanih območjih ali vozila, ki v izrednih razmerah ali ob požaru ovirajo vsakodnevno poslovanje ali delovanje, se odstranijo na stroške lastnika.

Brez posebnega dovoljenja, ki ga odobri organizator na sejmišču ni dovoljeno:

  • izdajanje letakov, izpisov in drugih publikacij,
  • oglaševanje,
  • fotografiranje komercialnih fotografij,
  • izvedba javnomnenjskih anket in podobne dejavnosti,
  • prodaja blaga ali opravljanje drugih nepooblaščenih poslovnih dejavnosti,
  • povzročitev škode na opremi in prostorih,
  • premikanje zunaj določenih poti in vstop v prostore, ki niso odprti za širšo javnost.
Partnerji